Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2014

reasons
Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył. 
— Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromthesmajl thesmajl viapragnienia pragnienia
reasons
4434 8b07 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viapragnienia pragnienia
reasons
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viapragnienia pragnienia
reasons
5739 e74c
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapragnienia pragnienia
reasons
reasons
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
reasons
Ostatnia myśl przed zaśnięciem, pierwsza po przebudzeniu. Wpadam w to jak kamień w wodę, przepadam w Tobie. Nie chcę nic więcej, wystarczy byś był.
— oops. chyba się zakochałam.
Reposted fromnotthesame notthesame viaImaaage Imaaage
0710 934e
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaImaaage Imaaage
reasons
2945 1e80 500
Reposted frompensieve pensieve viaCarrere Carrere
reasons
a ty nie pozwól przecież żebym umarła w świecie który ciemny jest i który jest chłodny
— Halina Poświatowska
Reposted frominpassing inpassing

December 05 2014

reasons
Nie trzeba specjalnie szukać problemów, one same nas znajdą.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaretaliate retaliate
reasons
a być wreszcie czyjąś to naprawdę cudowne uczucie
— K:*
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viawishyouwerehere wishyouwerehere
reasons
6003 6823
Reposted fromxalchemic xalchemic viapragnienia pragnienia
reasons
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
reasons
6845 0fda
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabloodywrists bloodywrists

December 03 2014

reasons
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade vialili1234 lili1234
reasons
2029 7be1
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie vialili1234 lili1234
reasons
Reposted frommesoute mesoute viaK8 K8
reasons
1147 c008
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaweheartit weheartit
reasons
1101 2909
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl